Εναρκτήρια συνάντηση του έργου MACHINA, 29-30 Σεπτεμβρίου 2020

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου MACHINA πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας του COVID-19 στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2020. Οι εταίροι τόνισαν  το κοινό τους όραμα και στόχους για την υλοποίηση του έργου και έβαλαν τις βάσεις για μια επιτυχημένη συνεργασία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν επίσης οι κανόνες του προγράμματος και συμφωνήθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές υλοποίησης του έργου καθώς και τα καθήκοντα του κάθε εταίρου για τα προσδοκόμενα πνευματικά αποτελέσματα.

Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2021, στο Αννόβερο της Γερμανίας.