Ποροι Και Αποτελεσματα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΑΙ ΑΦΙΣΑ

Το φυλλάδιο και η αφίσα του έργου παρέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το έργο και τους εταίρους της κοινοπραξίας.


ΠΡΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στην πρώτη ενημερωτική παρουσίαση παρουσιάζονται οι στόχοι, οι κύριες δραστηριότητες και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του έργου MACHINA. Η παρουσίαση επίσης συνοψίζει τις ερευνητικές δραστηριότητες του πρώτου εξαμήνου που εστιάζουν στην ανάλυση της αγοράς εργασίας και την καταγραφή των απαιτήσεων σε δεξιότητες Μηχανικής Μάθησης για τους επαγγελματίες ΤΠΕ.


δευτερη ενημερωτικη ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ του εργου

Λίγο μετά την ολοκλήρωση του πρώτου έτους υλοποίησης του έργου MACHINA, δημοσιοποιήθηκε η δεύτερη ενημερωτική παρουσίαση. Σε αυτή παρουσιάζονται οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του 2ου εξαμήνου υλοποίησης καθώς και η γενική πορεία του έργου. Σε αυτό το εξάμηνο, οι εταίροι της κοινοπραξίας διαμόρφωσαν τον σκελετό και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος κατάρτισης που αναπτύσσει το έργο στο πεδίο της Μηχανικής Μάθησης, στη βάση των αποτελεσμάτων από την ανάλυση της αγοράς εργασίας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να ανατρέξετε στην ενημερωτική παρουσίαση.


μητρωο θεσεων εργασιασ που σχετιζονται με την μηχανικη μαθηση

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Το Μητρώο (Registry) παραθέτει δημοσιεύσεις θέσεων εργασίας μέσω των οποίων οργανισμοί και επιχειρήσεις από τις 5 χώρες της κοινοπραξίας (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ελλάδα, Ρουμανία) αναζητούν κατάλληλους υποψηφίους για την κάλυψη θέσεων που σχετίζονται με τη Μηχανική Μάθηση σε διάφορους κλάδους και τομείς της οικονομίας.

Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει 59 εγγραφές. Μπορείτε να περιηγηθείτε στο μητρώο του έργου μέσω της πλατφόρμας AirTable.

Σημειώστε ότι οι θέσεις που παρατίθενται στο μητρώο ενδέχεται να μην είναι πλέον κενές. Σκοπός του μητρώου είναι να αναλύσει τα χαρακτηριστικά των θέσεων εργασίας που σχετίζονται με τη Μηχανική Μάθηση και έτσι να συμβάλει στη βελτίωση της πληροφόρησης σχετικά με την αγορά εργασίας και τις δεξιότητες που απαιτούνται και είναι σε ζήτηση. Η πρόσβαση στο μητρώο είναι ανοικτή για όλους τους ενδιαφερόμενους.


ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΜΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Το μητρώο καταγράφει τα διαθέσιμα προγράμματα τυπικής (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΕΕΚ) και μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης  (διαδικτυακά μαθήματα, σεμινάρια) στο πεδίο της Μηχανικής Μάθησης στις χώρες της κοινοπραξίας.

Το μητρώο περιλαμβάνει 55 εγγραφές. Η πλατφόρμα σας επιτρέπει να φιλτράρετε εύκολα τα προγράμματα κατάρτισης ανά χώρα, τομέα, επίπεδο προγράμματος, τύπο προσόντων κ.λπ.! Μπορείτε να περιηγηθείτε στο μητρώο του έργου μέσω της πλατφόρμας AirTable.


μητρωο ΠΡΑΚΤΙΚωΝ ΕΦΑΡΜΟΓωΝ ΜΗΧΑΝΙΚηΣ ΜαΘΗΣΗΣ

ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ

Το μητρώο καταγράφει πρακτικές εφαρμογές της Μηχανικής Μάθησης (ML) σε διάφορους κλάδους (π.χ. τραπεζικές υπηρεσίες, υγεία, λιανικό εμπόριο, χρηματοοικονομικά, δημόσιος τομέας), με στόχο να καταδείξει τις τεχνολογικές  δυνατότητες της Μηχανικής Μάθησης προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας. Το μητρώο περιλαμβάνει 28 πρακτικές εφαρμογές. Μπορείτε να περιηγηθείτε στο μητρώο του έργου μέσω της πλατφόρμας AirTable.


ΜΑΘΗΣΙΑΚα ΑΠΟΤΕΛεΣΜΑΤΑ στο πεδιο τησ ΜΗΧΑΝΙΚηΣ ΜαΘΗΣΗΣ (ΜL) για επαγγελματικεσ τπε

Η συγκεκριμένη μελέτη αναλύει τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά την ανάλυσης της αγοράς εργασίας με στόχο την καταγραφή των απαιτήσεων σε δεξιότητες Μηχανικής Μάθησης και καθορίζει μαθησιακά αποτελέσματα τα οποία θα αποτελέσουν τον σκελετό του προγράμματος σπουδών που αναπτύσσει το έργο. Τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι οι γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν, κατανοούν, κατέχουν και εφαρμόζουν μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του έργου MACHINA. Τα μαθησιακά αποτελέσματα του έργου ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες σε τεχνικές και μη τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες Μηχανικής Μάθησης που πρέπει να κατέχουν οι επαγγελματίες ΤΠΕ.


ΔΟΜη και χαρακτηριστικα ΤΟΥ ΠΡΟΓΡαΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔωΝ MACHINA

Η συγκεκριμένη έκθεση καθορίζει τη δομή και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος σπουδών που αναπτύσσει το έργο στο πεδίο της Μηχανικής Μάθησης. Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από 6 μαθησιακές ενότητες και 27 μαθήματα, ενώ τα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος κατάρτισης αντιστοιχούν στο 5ο επίπεδο αναφοράς του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF).


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ επικυρωση ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ μηχανικη μαθηση

Η μεθοδολογία περιγράφει την διαδικασία και τα βήματα για την αξιολόγηση, αναγνώριση και επικύρωση των δεξιοτήτων και των προσόντων Μηχανικής Μάθησης που αποκτώνται μέσω της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης.


ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠοΡΟΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ της ΜΗΧΑΝΙΚηΣ ΜαΘΗΣΗΣ

Ένα ολοκληρωμένο πακέτο «ανοικτών» διδακτικών και μαθησιακών υλικών στο πεδίο της Μηχανικής Μάθησης για επαγγελματίες ΤΠΕ. Το πακέτο περιλαμβάνει παρουσιάσεις, σημειώσεις, ερωτήσεις και απαντήσεις, μελέτες περίπτωσης,  πρακτικές ασκήσεις και ερωτηματολόγια πολλαπλής επιλογής για 6 μαθησιακές ενότητες.

Τα υλικά είναι διαθέσιμα στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ρουμανικά και Ελληνικά.

Μη διστάσετε να κατεβάσετε το υλικό και να ξεκινήσετε το μαθησιακό σας ταξίδι στον συναρπαστικό κόσμο της Μηχανικής Μάθησης!