Κοινοπραξια

UCBL

Λυών, Γαλλία

Το Πανεπιστήμιο Claude Bernard Lyon 1 (UCBL) κατατάσσεται στα πέντε κορυφαία πανεπιστήμια της Γαλλίας. Ιδρύθηκε το 1971, και αποτελεί ένα διεπιστημονικό πανεπιστήμιο, με ερευνητικό έργο  που κυμαίνεται από τις βασικές επιστήμες, όπως τα μαθηματικά και τη θεωρητική φυσική, μέχρι και την εφαρμοσμένη έρευνα σε κλάδους όπως η υγεία και η μηχανική. Το ερευνητικό έργο του πανεπιστημίου διεξάγεται από περισσότερους από 3.500 ειδικούς επιστήμονες (μέλη ΔΕΠ και ερευνητικό προσωπικό, διδακτορικοί φοιτητές, μεταδιδακτορικοί φοιτητές, μηχανικοί, τεχνικοί).

Επικοινωνία: Parisa Ghodous, parisa.ghodous-shariat-torbaghan@univ-lyon1.fr


EXELIA

Αθήνα, Ελλάδα

Η  «EXELIA E.E.» είναι μια Ελληνική εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και ανάπτυξης εκπαιδευτικών παιχνιδιών, με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής. Η EXELIA E.E. αναπτύσσει ομαδικά εκπαιδευτικά παιχνίδια και προσφέρει κατάρτιση με καινοτόμες μεθοδολογίες σε θεματολογίες που δίνουν έμφαση στις επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες. H εταιρεία υλοποιεί δράσεις κατάρτισης με σκοπό τον εκπαιδευτικό πειραματισμό, την ανάπτυξη καινοτομικών παιδαγωγικών μεθοδολογιών και εφαρμογών και τη σύνδεση της παιδαγωγικής έρευνας με την εφαρμοσμένη κατάρτιση. Επίσης, η EXELIA αναπτύσσει προηγμένο εκπαιδευτικό λογισμικό και υλικό, όπως αυτές των Μαζικών Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOC) και των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OERs).

Επικοινωνία: Mr. Dionysios Solomos, solomos@exelia.gr


ACADEMY

Ρώμη, Ιταλία

Η Geeks Academy ιδρύθηκε για να γεφυρώσει το διαρκώς διευρυμένο χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στις απαιτούμενες δεξιότητες και την έλλειψη επαρκούς επαγγελματικού προφίλ και δεξιοτήτων στα πεδία τομείς της ασφάλειας του κυβερνοχώρου, της κωδικοποίησης υπολογιστών, των τυχερών παιχνιδιών, του blockchain, της επιστήμης δεδομένων, και της τεχνητής νοημοσύνης.

Στόχος της Ακαδημίας είναι δημιουργήσει «ψηφιακά» ταλέντα με τις κατάλληλες δεξιότητες και γνώσεις όπως επιτάσσει η  συνεχώς αναπτυσσόμενη αγορά εργασίας του κλάδου των ΤΠΕ. Το όραμα είναι ευρύ και βαθιά ανθρώπινο: να δημιουργήσει μια παγκόσμια κοινότητα geeks αποφασισμένη να μετατρέψει το πάθος τους σε επάγγελμα και το ταλέντο τους σε δουλειά.

Επικοινωνία: Dr. Antonio Venece, a.venece@geeksacademy.it


ANC

Βουκουρέστι, Ρουμανία

Το ANC είναι το Εθνικό Σημείο Συντονισμού για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) και Εθνικό Σημείο για την Ευρωπαϊκή Πύλη Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων (ESCΟ). Αποτελεί επίσης το Εθνικό Κέντρο Europass και την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης για την Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη (EPALE).

Επίσης, διαχειρίζεται το Εθνικό Μητρώο Προσόντων (RNC) και εναρμονίζει τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς κανονισμούς στον τομέα των προσόντων και την αναγνώρισή τους για την αύξηση της κινητικότητας του εθνικού εργατικού δυναμικού στην ευρωπαϊκή αγορά, σύμφωνα με τη Συνθήκη Προσχώρησης στην Ένωση.

Επικοινωνία: Mr. Catalin Silvestru, catalin@ase.ro


L3S

Αννόβερο, Γερμανία

Το L3S είναι ένα ερευνητικό Κέντρο Βασικής και Εφαρμοσμένης Έρευνας στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού και της επιστήμης δεδομένων. Οι ερευνητές του L3S αναπτύσσουν καινοτόμες μεθόδους και τεχνολογίες πληροφοριών για έξυπνα, αξιόπιστα και υπεύθυνα συστήματα που συμβάλλουν στην επιτυχή ψηφιακή μετατροπή και τη βιώσιμη καινοτομία. Η μεταφορά γνώσεων στην οικονομία, την πολιτική και την κοινωνία αποτελεί κεντρικό στοιχείο των δραστηριοτήτων του Κέντρου.

Το L3S επικεντρώνεται επίσης στις επιπτώσεις της ψηφιακής αλλαγής προκειμένου να αντλήσει από τα ευρήματα επιλογές για δράση, προτάσεις και στρατηγικές καινοτομίας για τις επιχειρήσεις, την πολιτική και την κοινωνία. Μέσω της έρευνας, της ανάπτυξης και της διαβούλευσης, το L3S και οι συνεργάτες του συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό, ειδικά στους τομείς της κινητικότητας, της υγείας, της παραγωγής και της εκπαίδευσης.

Επικοινωνία: Dr. Sergej Zerr, szerr@l3s.de