Τρίτη Συνάντηση Εργασίας της κοινοπραξίας του έργου MACHINA, 2 Νοεμβρίου 2021

Η Τρίτη συνάντηση εργασίας του έργου MACHINA πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά,  λόγω των περιορισμών που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19, στις 2 Νοεμβρίου του 2021. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι συνόψισαν την πρόοδο που σημειώθηκε κατά το δεύτερο εξάμηνο του έργου, συζήτησαν την εν γένει πορεία και αποτελέσματα του έργου και συμφώνησαν σε ένα ρεαλιστικό πλάνο υλοποίησης για τις δραστηριότητες του τρίτου εξαμήνου.  Συγκεκριμένα, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν λεπτομερώς το πρόγραμμα σπουδών και το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών υλικών, εστιάζοντας σε σημεία που χρήζουν περαιτέρω βελτίωση (fine-tuning) πριν την τελική διάθεση στο κοινό. Η επόμενη συνάντηση της κοινοπραξίας του έργου θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2022 στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας.

Δεύτερη Συνάντηση Εργασίας της κοινοπραξίας του έργου MACHINA, 23 Μαρτίου 2021

Η δεύτερη συνάντηση εργασίας της κοινοπραξίας του έργου MACHINA, ενώ είχε αρχικά προγραμματιστεί να λάβει χώρα στο Ανόβερο, λόγω, της τρέχουσας κατάστασης με την πανδημία COVID-19 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. Κατά τη συνάντηση, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν την πρόοδο του έργου καθώς και ο σχεδιασμός του επόμενου εξαμήνου. Επίσης, παρουσιάστηκε το πρώτο βασικό παραδοτέο του έργου «Μαθησιακά αποτελέσματα στη Μηχανική Μάθηση» το οποίο αναπτύχθηκε στη βάση των ευρημάτων της εκτεταμένης έρευνας και μελέτης που έλαβε χώρα κατά το πρώτο εξάμηνο του έργου.

Εναρκτήρια συνάντηση του έργου MACHINA, 29-30 Σεπτεμβρίου 2020

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου MACHINA πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας του COVID-19 στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2020. Οι εταίροι τόνισαν  το κοινό τους όραμα και στόχους για την υλοποίηση του έργου και έβαλαν τις βάσεις για μια επιτυχημένη συνεργασία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν επίσης οι κανόνες του προγράμματος και συμφωνήθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές υλοποίησης του έργου καθώς και τα καθήκοντα του κάθε εταίρου για τα προσδοκόμενα πνευματικά αποτελέσματα.

Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2021, στο Αννόβερο της Γερμανίας.