Δεύτερη Συνάντηση Εργασίας της κοινοπραξίας του έργου MACHINA, 23 Μαρτίου 2021

Visitors have accessed this post 4 times.

Η δεύτερη συνάντηση εργασίας της κοινοπραξίας του έργου MACHINA, ενώ είχε αρχικά προγραμματιστεί να λάβει χώρα στο Ανόβερο, λόγω, της τρέχουσας κατάστασης με την πανδημία COVID-19 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. Κατά τη συνάντηση, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν την πρόοδο του έργου καθώς και ο σχεδιασμός του επόμενου εξαμήνου. Επίσης, παρουσιάστηκε το πρώτο βασικό παραδοτέο του έργου «Μαθησιακά αποτελέσματα στη Μηχανική Μάθηση» το οποίο αναπτύχθηκε στη βάση των ευρημάτων της εκτεταμένης έρευνας και μελέτης που έλαβε χώρα κατά το πρώτο εξάμηνο του έργου.

Leave a Reply

Your email address will not be published.